Logo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.Jusoh Enterprise Sdn. BhdLogo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.\

Profil
Pengurusan
Projek
Pembekal
Pengiktirafan
Peralatan
Maklumat Lanjut
 

Administration Manager

Nama : Rahmah binti Hj. Jusoh
Tarikh Lahir : 27 September 1958
No. Kad Pengenalan : 5436325
Pendidikan : Institut Teknologi MARA, Shah Alam - 1981
Diploma in Business Studies
Pengalaman

1981 - 91

: Partner
Jusoh Enterprise

1991 - Kini

: Director
Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.

1981 - Kini

: Eksekutif Akaun
Jusoh Sawmill Sdn. Bhd.