Logo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.Jusoh Enterprise Sdn. BhdLogo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.\

Profil
Pengurusan
Projek
Pembekal
Pengiktirafan
Peralatan
Maklumat Lanjut
 

Surat Pengesahan Kontraktor Berwibawa

letterhead.jpg (20073 bytes)

Ruj. Tuan: UPP.BTK(S):177/490/2(15)
Ruj. Kami:
Tarikh: 22 Zulkaedah 1418H / 21 Mac 1998

JUSOH ENTERPRISE SDN.BHD.
LOT 507 (5th Floor)
Plaza Perdana
Jalan Engku Sar
20300 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman

Tuan,

Permohonan Untuk Mengekalkan Nama Syarikat Dalam Senarai Kontrakor Berwibawa

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dengan sukacitanya memaklumkan bahawa Jawatankuasa Penyelaras Program Pembangunan Kontraktor Binaan Bumiputra Berwibawa yang bermesyuarat pada 5 Mac 1998 telah bersetuju dan meluluskan permohonan tuan untuk mengekalkan nama syarikat dalam senarai Kontraktor Berwibawa atas sebab kenaikan kelas.

2. Butir-butir syarikat adalah seperti berikut:

    a) Syarikat Lama

Nama Syarikat

: Jusoh Enteprise Sdn. Bhd.
Kelas : "BX"
No. PKK : 1101A870391
Pemegang Ekuiti : Idris Jusoh (90%)
Rahmah Jusoh (10%)

    b) Syarikat Baru

Nama Syarikat

: Jusoh Enteprise Sdn. Bhd.
Kelas : "A"
No. PKK : 1101A870391
Pemegang Ekuiti : Idris Jusoh (90%)
Rahmah Jusoh (10%)

3. Jawatankuasa Penyelaras Program Kontraktor Berwibawa merakamkan ucapan syabas dan tahniah di atas peningkatan kelas syarikat tuan daripada "BX" ke kelas "A" dan berharap syarikat tuan akan bertambah maju di masa-masa yang akan datang.

 

Sekian terima kasih.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menurut  perintah,

 

_________________________________
[ABD. RAHMAN BIN ULANG @ WELLANG]
Bahagian Tindakan Khas dan Teknikal
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
b.p. Ketua Setiausaha Negara
Jabatan Perdana Menteri

s.k.:

Ketua Setiausaha
Perbendaharaan Malaysia
Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan
Khazanah Malaysia
Jalan Duta
50592 KUALA LUMPUR
(u.p: Encik Abd. Aziz b. Abd. Razak)

Ketua Setiausaha
Kementerian Kerja Raya
Cawangan Pembangunan Usahawan
Tingkat 10 Bangunan JKR 17 Tingkat
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR
(u.p: Puan Che Zaharah bte. Che Harun)

Ketua Setiausaha
Kementerian Pembangunan Usahawan
Bahagian Latihan Keusahawanan
Tingkat 25 Medan MARA
Jalan Raja Laut
50450 KUALA LUMPUR
(u.p: Cik Halimah bt. Sulaiman)

Ketua Setiausaha
Kementerian Pembangunan Usahawan
Bahagian Pusat Khidmat Kontraktor
Tingkat 15-16 Medan MARA
Jalan Raja Laut
50350 KUALA LUMPUR
(u.p: Encik Mohd. Radi b. Abd. Ghani)

Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Unit Bumiputra
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Tingkat 1 Bangunan JKR 17 Tingkat
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR
(u.p: Tuan Hj. Mohamad bin Gading)

Fail