Logo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.Jusoh Enterprise Sdn. BhdLogo Jusoh Enterprise Sdn. Bhd.\

Profil
Pengurusan
Projek
Pembekal
Pengiktirafan
Peralatan
Maklumat Lanjut
 

Pengurusan

Gambar Kakitangan JESB

Dari kiri: Zamri, Marzuki Omar, Rahmah b. Hj. Jusoh, Abdul Kadir Jusoh, Rozaimi b. Mohd Nor, Mohd Aldzumi Abdul Rahim

Managing Director : Idris Jusoh (sehingga 24 Jun 1995)
Chief Executive Officer : Abdul Kadir b. Jusoh
General Manager : Ahmad Nazri b. Abbas
General Construction Manager : Rozaimi b. Mohd. Noor
Chief Construction Engineer : Roslan b. Mohamed
Contract Manager : Marzuki Omar
Administration Manager : Rahmah bt. Hj. Jusoh
Construction Project Manager : Haziman b. Abd. Aziz
General Superintendant : Mohd Aldzumi Abd. Rahim

Suasana dalam bilik komputer
Suasana Dalam Bilik Komputer